MŠ loučení předškoláků

Loučení předškoláků s Mateřskou školou Záhoří
Čtvrtek 14.června byl pro předškoláky velkým dnem. Odpoledne se sešli společně s rodiči na Obecním úřadě Záhoří, kde je pan starosta P. Kápl uvítal do řad školáků, vlastnoručně se podepsali do pamětní knihy, dostali dárečky a vydali se vstříc nočnímu dobrodružství do MŠ. Za hezké rozloučení i celoroční práci patří velký dík paní učitelkám Věře Hajské a Ireně Frnkové. Fotografie Věry Hajské zachytila předškoláky v obřadní síni, v 1. řadě zleva sedí Tadeáš Průša, Adéla Volfová, Michaela Poláková, Pavlína Lajtová, Zuzana Rakovanová, Zlata Kalkušová, Victor Hančík a Martin Sup, ve 2. řadě zleva Tomáš Kápl, Šimon Fiala, Emma Ptáková, Enny Opavová a Nella Brožková.
Více ve fotogalerii.