MŠ ZÁPIS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁHOŘÍ
pro školní rok 2018/2019

V pátek 11.května 2018
od 13 do 17 hodin.

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Záhoří:
1. Děti, které dosáhnou 5 let věku k 31.8.2018 – mají povinné předškolní vzdělávání -podle
§34 zákona 561/2004 Sb.
2. Děti s celodenní docházkou ve věku zpravidla od 3 do 5 let, nejdříve však pro děti od 2 let,
v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Mgr. Markéta Bajerová ředitelka ZŠ aMŠ

Bc. Pavlína Voráčková vedoucí učitelka MŠ