Pedagogický sbor školky

třídní učitelka 1. třídy Bc. Pavlína Voráčková
učitelka 1. třídy Mgr. Tereza Křížková
třídní učitelka 2. třídy Irena Frnková
učitelka 2. třídy Věra Hajská
školní asistent 1. třída Mgr. Maria Kolegová
školnice Marcela Hejrová