Pedagogický sbor školky

vedoucí MŠ Bc. Pavlína Voráčková
tel.: 382 284 296
pavlina.vorackova@zszahori.cz
třídní učitelka malé třídy Mgr. Tereza Křížková
třídní učitelka 2. třídy Irena Frnková
třídní učitelka 1. třídy Bc. Iva Maroušková
školní asistent
školnice Marcela Hejrová