Pedagogický sbor školky

vedoucí MŠ,
třídní učitelka 1. třídy
Bc. Pavlína Voráčková
tel.: 382 284 296
pavlina.vorackova@zszahori.cz
učitelka 1. třídy Mgr. Tereza Křížková
třídní učitelka 2. třídy Irena Frnková
učitelka 2. třídy Věra Hajská
školní asistent 1. třída Mgr. Maria Kolegová
školnice Marcela Hejrová