PŘÁNÍ

Zaměstnanci

Mateřské školy Záhoří

přejí všem příjemné prožití Vánoc

a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Sejdeme se ve středu 3.ledna 2018,

kdy bude MŠ opět otevřena.