Rozhodnutí o přijetí do MŠ Záhoří

Základní škola a Mateřská škola Záhoří

zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Bajerovou

Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Záhoří, Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří rozhodla svým ředitelem, jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Na Základní školu a Mateřskou školu Záhoří jsou

přijaty k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2018/2019 děti s registračními čísly:

MŠ/01/2018

MŠ/02/2018

MŠ/03/2018

MŠ/04/2018

MŠ/05/2018

MŠ/06/2018

MŠ/07/2018

MŠ/09/2018

MŠ/10/2018

MŠ/11/2018

MŠ/12/2018

MŠ/13/2018

MŠ/14/2018

MŠ/15/2018

MŠ/16/2018

V Záhoří 31. května 2018

č.j.: MŠ/49/2018

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy