Výsledky zápisu do MŠ Záhoří pro rok 2019/2020

Výsledky zápisu do MŠ Záhoří pro rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Bajerovou
Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Záhoří, Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří rozhodla svým ředitelem, jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Na Základní školu a Mateřskou školu Záhoří jsou
přijaty k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020 děti s registračními čísly:

MŠ/01/2019
MŠ/02/2019
MŠ/03/2019

MŠ/04/2019
MŠ/05/2019
MŠ/06/2019
MŠ/07/2019
MŠ/08/2019
MŠ/09/2019
MŠ/10/2019
MŠ/11/2019
MŠ/12/2019
MŠ/13/2019
MŠ/14/2019
MŠ/15/2019
MŠ/16/2019
MŠ/17/2019
MŠ/18/2019
MŠ/19/2019

V Záhoří 22. května 2019
č.j.: MŠ/80/2019

Mgr. Markéta Bajerová
ředitelka školy