Vydařený dětský den plný zážitků

Ve středu 30. 5. si děti ze školní družiny užily horolezeckou stěnu pod vedením Martina Altmana z píseckého Lezetopu.

Děti nadšeně zdolávání trasy různé obtížnosti a v mezičase plnily zábavné úkoly na připravených stanovištích. Všechny děti nasbíraly plný počet bodů a tak mohly dostat i slíbenou odměnu. Akce měla veliký úspěch.