Čerpáme dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Čerpáme dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

V roce 2019 jsme díky dotacím Jihočeského kraje uskutečnili 2 projekty.
Jedna dotace Jihočeského kraje v programu Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta byla
určena na výukový pobyt žáků 6. třídy na SEV Stožci Národní park Šumava. Žáci se během
týdne aktivně zapojovali v programech environmentální výchovy a v odpoledních hodinách
utužovali třídní vztahy. Celkem jsme v této dotaci získali 13 290,- Kč z celkové částky 14 794,-
Kč na výdaje za pobyt a výukové programy pro žáky a pedagogy.
V rámci dotace Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží jsme nově vybavili
uvolněnou místnost bývalé učebny informatiky. Místnost byla nově vymalována, získala nové
lino, stoly a židle a vytouženou zvukovou aparaturu. Tím žáci získali nový prostor v přístavbě
školy pro odpolední zájmovou činnost. Úpravy a vybavení celkem stálo 100 045,- Kč, z toho
80 000,-Kč byla dotace a 20 045,- Kč byla spoluúčast financována z prostředků školy.