Den dětí

V pátek 1.6.2018 jsme i u nás ve škole oslavili Mezinárodní den dětí. Žáci si mohli za pomoci záhořských hasičů vyzkoušet, jak probíhá hasičský zásah nebo podání první pomoci při různých typech zranění. Dále měli nachystáno několik sportovních stanovišť s poněkud netradičními sportovními disciplíny, jako byl kroket, petanque, cvrnkání kuliček a jiné. Počasí nám přálo a děti si den užily.