Den otevřených dveří 7.2.2019

Přijďte si ve čtvrtek 7.2.2019 prohlédnout naši školu a podívat se na naši výuku!

Čeká vás například:
1. hodinu (7:45 – 8:30)
– matematika podle Hejného – 1. tř. – Jitka Kabourková (učebna 1. třídy)
– 2. tř. – Alena Kubcová (učebna 2. třídy)
– český jazyk – 4. tř. – Ywonne Hubičková (učebna 4. třídy)
– německý jazyk – 9. tř. – Drahoslava Hauserová (učebna jazyků v 1. patře)

2. hodinu (8:35 – 9:20)
– matematika podle Hejného – 3. tř. – Jindra Prokopcová (učebna 3. třídy)
– český jazyk – 5. tř. – Lenka Králová (učebna 5. třídy)
– český jazyk – 6. tř. – Lucie Mužíková (učebna 6. třídy v 1. patře)
– zeměpis – 7. tř. – Petr Brandtner (učebna přírodopisu v 1. patře)
– německý jazyk – 8. tř. – Drahoslava Hauserová (učebna jazyků v 1. patře)

3. hodinu (9:45 – 10:25)
– cvičení z matematiky – 6. tř. – Ladislav Kořan (učebna 6. třídy v 1. patře)
– anglický jazyk – 5. tř. – Bedřich Mikl (učebna 5. třídy)
– dějepis – 9. tř. – Petr Štojdl (učebna 9. třídy v 1. patře)

4. hodinu (10:35 – 11:20)
– přírodopis – 7. tř. – Jaroslava Neumannová (učebna přírodopisu v 1. patře)
– německý jazyk – 8. tř. – Drahoslava Hauserová (učebna jazyků v 1. patře)

Informace pro zájemce o 2. stupeň Vám během dopoledne ráda osobně podá ředitelka školy.

Od 15,30 proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ PEDAGOGICKÝ SBOR A ŽÁCI ŠKOLY!