Edison – informativní schůzka 22.1.2019

V termínu od 10. do 17.2.2019 proběhne na naší škole projekt Edison.

Naši školu na týden navštíví 8 mladých lidí z celého světa. Po celý týden budou aktivně zapojeni do výuky ve všech ročnících. Budou představovat svou zemi, kulturu, zvyky, debatovat o zajímavých tématech… Zprostředkovacím jazykem bude angličtina. Naši žáci tak budou mít jedinečnou příležitost velmi aktivně komunikovat v cizím jazyce.
Po celý týden bude těchto 8 stážistů ubytováno v hostitelských rodinách, tedy v rodinách našich žáků a žákyň.

Co přesně škola na tento týden chystá, jak bude vypadat program, jak se může hostitelská rodina připravit na příjezd této návštěvy a mnoho dalších informací se dozvíte na informativní schůzce, která se koná 22.1.2019 od 15:30 v učebně cizích jazyků ve 2. patře.

Zváni jsou nejen hostitelské rodiny, ale všichni ti, které tento projekt zajímá a chtějí se o něm dozvědět více.

Mgr. Drahoslava Hauserová