Hlavu vzhůru – pokračujeme

V rámci vyhlášení dotací pro Jihočeský kraj pro rok 2018 jsme v programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, opatření 2, obdrželi částku ve výši 22000,-Kč + spoluúčast 2444,-Kč na realizaci 6 programů primární prevence ve 4.- 9. třídě. Tyto programy ve škole probíhají pravidelně pod vedením zkušených lektorů DO SVĚTA z. s. Strakonice.

Všechny programy vedli dva lektoři a zapojoval se i třídní učitel. Programy jsou vedeny tak, aby žáci k problematice přistupovali aktivně a dostali návod jak postupovat v případě nesnází. Mimo to program podporuje také dobré vztahy ve třídě.

Témata programů byla zaměřena na šikanu, kyberšikanu, rasismus, xenofobii, agresivitu a prolínala se i s problematikou poruch příjmu potravy a závislostního chování.

V příštích letech budou programy pokračovat dle Preventivního plánu školy a aktuálních potřeb tříd.

 

Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová