Informace k platbám v on-line školní pokladně

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že byla v nedávné době stržena z účtů on-line pokladny Vašich dětí částka 64,20 Kč.

Jedná se o poměrnou částku na žáka, ze které je hrazen výtvarný materiál (barevné i bílé čtvrtky různých formátů, barevné papíry, voskovky, lepidla, tuše atd.). Tento materiál využíváme v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, ale i v dalších hodinách při projektových pracech (na koláže, plakáty atp.).

V minulosti byl výtvarný materiál hrazen paušální částkou 150 Kč na začátku každého školního roku. Od letošního školního roku je tento materiál hrazen oproti aktuálním došlým fakturám z účtu každého žáka v online-pokladně.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy