Podzimní výstava výrobků našich žáků a žákyň

V minulých dvou týdnech se konala na naší škole podzimní výstava.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výkresy a výrobky všech žáků, žákyň a školní družiny.
Rodičům se dětské práce líbily.