Postoj pedagogických pracovníků k záměru zřízení kasina v budově „motorestu“

Na popud rodičů zveřejňujeme své stanovisko ohledně vzniku kasina v těsné blízkosti školy v budově “motorestu” .

 

Chápeme, že obec chce mít místo chátrající budovy objekt, který bude hezky vypadat. Záměr vytvoření kasina v centru obce bezprostředně u budovy školy je však z hlediska dalšího vývoje dítěte nevhodný, a to především z těchto důvodů:

Skutečnost, se kterou se běžně setkáváme, považujeme za normu. Kasino se pro děti stane součástí každodenního životního prostoru. Díky tomu se snižuje tolerance k vnímání rizik z toho plynoucích. Ačkoli je kasino osobám mladším 18 let ze zákona nepřístupné, vyvolává v dětech zvědavost.

Zastupitelé obce jsou pro děti autoritou, protože rozhodují o vzhledu a dění v obci. Jsou voleni ostatními občany. Jestliže tato autorita schválí kasino, utvrzuje děti a mladistvé v pozitivním vnímání hazardních her.

Ve škole probíhají pravidelné preventivní programy zaměřené mimo jiné na závislosti a gamblerství, ale právě fyzická blízkost, resp. dostupnost herního zařízení je přitom jedním z podstatných faktorů pro vznik patologického hráčství. U dětí pak logicky vyvstává otázka, proč je škola varuje před hazardními hrami, když v centru obce funguje kasino a obci z její činnosti plynou zisky.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Záhoří

V Záhoří, dne 26.3.2018