Projekt Kommunikatze není pro kočku!

Proč jsou Němci müde a ne míde? A jaký je vlastně rozdíl mezi “machst” a “magst” nebo mezi “Bühne” a “Biene”?

Tři z našich žáků osmé třídy to možná zjistí. Účastní se totiž česko-německého jazykového projektu Kommunikatze, který chystá Čojčlandská kulturní síť čojč v bavorském Chamu od 4. do 7. října. V něm bude 9 Čechů a 9 Němců ve věku od 14 do 24 let společně experimentovat s němčinou i češtinou. Pomáhat jim při tom budou hry, písničky a divadlo. Jak už název napovídá, půjde v něm především o komunikaci mezi mladými lidmi, a to hravou formou. Pod českým a německým vedením budou chvíli odděleně a chvíli společně komunikovat česky, německy, rukama, nohama, pomocí divadla… daleko od školních lavic a gramatických pouček. Za pomoci digitálních technologií zmapují kousek česko-německého příhraničí. Výsledky jejich práce budou zaneseny do online-cestovatelského průvodce “Companion” (https://www.cojc-companion.eu/). Do interaktivní mapy na těchto stránkách označují sami účastníci projektů ta nejvíc “cool” místa v česko-bavorském příhraničí s různými informacemi, ať už jsou to kešky, které tam sami schovali, nebo zajímavá místa, lidi, se kterými se na projektech setkali.

Projekt je financován z fondů EU, Programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-202 (INTERREG V) a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM.