Ředitelské volno 9.10.2018

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volno pro žáky základní školy v úterý dne 9.10.2018.

 

Školní družina a školní klub bude v provozu od 6.15 hod. do 16.15 hod. V případě zájmu o využití služeb družiny a klubu dne 9.10.2018 přihlaste své děti závazně v termínu do 5.10. 2018. Školní družinu a školní klub může v tento den využít i dítě, které není do družiny nebo klubu přihlášeno k pravidelné docházce. Děti zároveň s přihlášením do ŠD a ŠK budou přihlášeny i na oběd. Ostatní děti budou automaticky odhlášeny z oběda.

 

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy