Ředitelské volno 13. a 14. 12.2018

V Záhoří, 12.12.2018

Č.j.: ZŠ/173/2018

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 13. a 14.12.2018 ředitelské volno. Důvod ředitelského volna je virová střevní epidemie.

 

V obou dnech bude fungovat školní družina i pro nepřihlášené žáky od 6:15 do 16:15. Pro děti ve družině bude zajištěn oběd.

 

Mgr. Markéta Bajerová

Ředitelka školy