Rodilý mluvčí v hodinách německého jazyka

Od ledna 2018 se na výuce německého jazyka na naší škole spolupodílí rodilý mluvčí Marcus Reinert. Společně s paní učitelkou Hauserovou každý čtvrtek vyučují němčinu v 7., 8. a 9. třídě. Oba dva se snaží zprostředkovat tento cizí jazyk zábavnou formou. Využívají ve svých společných hodinách metody divadelní pedagogiky, různé komunikačně zaměřené hry apod. Fakt, že je do hodin němčiny zapojen rodilý mluvčí, zvyšuje chuť se tomuto cizímu jazyku učit a aktivně ho přímo použít.