Školní exkurze 9. třídy

Dne 19. září navštívila 9. třída naše hlavní město Prahu. Zde si prohlédli Zrcadlové bludiště na Petříně, vyšplhali na tamní rozhlednu a prošli se okolními sady. Další zastávkou bylo levostranné nábřeží Vltavy, zejména oblast tzv. Kampy. U budovy Národního divadla se seznámili s jeho historií. Výlet vyvrcholil volným programem na Václavském náměstí. Výlet jsme si užili, zejména díky krásnému počasí.

 

Mgr. Jaroslava Neumannová, třídní učitelka 9. třídy