Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Písek na termín 4.3.  – 8.3.2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Pedagogické rady

1.9., 4.9. – zahajovací pedagogická rada

21.11. – pedagogická rada za 1. čtvrtletí

21.1. – pedagogická rada za 1. pololetí

10.4. – pedagogická rada za 3. čtvrtletí

24.6. – pedagogická rada za 2. pololetí

Třídní schůzky

10.9. 2018 pro 1. stupeň v 15:30 h., pro 2. stupeň v 16:00 h.

9.1.2019 pro 1. stupeň v 15:30 h., pro 2. stupeň v 16:00 h.

Tripartity

21.11. – 7.12. 2018

10. – 26.4.2019

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do malých vysvědčení.

Den otevřených dveří:

po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2019

Zápis k základnímu vzdělávání

5.4. 2019

Časový plán vyučovacích hodin:

1. hod. 7.45 – 8.30
2. hod. 8.35 – 9.20
3. hod. 9.40 – 10.25
4. hod. 10.35 – 11.20
5. hod. 11.30 – 12.15
6. hod. 12.20 – 13.05
7. hod. 13.10 – 13.55
8. hod. 14.00 – 14.45