Učíme se

“Učíme se” je projekt, který probíhá na Základní škole a Mateřské škole Záhoří od září letošního roku. V projektu se učí jak žáci, tak pedagogové. Pro žáky probíhá ve škole na 2.stupni doučování v českém jazyce (vede Mgr. Milada Radosotová) a matematice (vedou Mgr. Jaroslava Neumannová a Ing. Ladislav Kořan), žáci mají možnost navštěvovat “Klub zábavné logiky a deskových her” pod vedením Ing. Ladislava Kořana a Karolíny Vandové. Velkou posilou je zřízení pozice školního asistenta v mateřské (Mgr.Mária Kolegová) i základní škole (Bc.Jaroslava Malá), který například pomáhá žákům s přípravou na výuku a pedagogům s organizací výuky.
Pedagogové mateřské školy a základní školy se v rámci projektu vzdělávají v matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, v inkluzy, osobnostním rozvoji, vzájemně sdílejí své zkušenosti atd.
Všechna tato opatření mají pomoc škole při zkvalitňování výuky a minimalizovat neúspěšnost žáků ve výuce.

Projekt „Učíme se“ je spolufinancován Evropskou unií.