Výběrové řízení: vedoucí školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Záhoří vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny.

Požadavky (seřazeno dle důležitosti):
 středoškolské vzdělání ukončené maturitou (nejlépe hotelová škola popř. škola
společného stravování, ekonomická)
 schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, organizovat, řídit
a kontrolovat
 znalost práce na PC (program VIS, textový editor, tabulkový kalkulátor, mail, práce
s www)
 komunikativnost, organizační schopnosti, asertivita, společenská úroveň jednání
a vystupování
 praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou)
 znalost trendů racionální výživy, normování, kalkulace, sestavování jídelníčků
 znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dalších
souvisejících předpisů
 znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, ne však podmínkou
 zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství)

Platové zařazení:
 platová třída 7.  dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce

Možnost celého úvazku – vedoucí ŠJ a kuchařka nebo 0,5 úvazku pouze vedoucí ŠJ
Nástup nejlépe 1. května 2019
Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech zasílejte na email: reditelka@zszahori.cz do 18.března2019.

Bližší informace na telefonu: 382284213   Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy