Žáci ZŠ Záhoří na česko-německém divadelním projektu

Žáci ZŠ Záhoří na česko-německém divadelním projektu

Česko-bavorská “Čojčlandská kulturní síť” pořádá projekt DJ Skloglazzz, kterého se účastní pár žáků a žákyň naší školy.

8 mladých lidí z Jihočeského a Plzeňského kraje se v době 13.-19.7. vydá na území česko-bavorské hranice. Tady společně s 8 vrstevníky z Bavorska v rámci divadelně-hudebního projektu DJ Skloglazzz prozkoumají zvuk skla ve všech podobách, ať už sestavením skleněné harfy nebo zvukovou improvizací se sklem. 

Nahrané zvukové smyčky jim poslouží jako podklad pro němý film, inspirovaný historií dané oblasti a příhraniční krajinou s jejími obyvateli. 

Vypraví se do oblasti, kde se dřív vyrábělo sklo. Jako střípky na mapě jsou v česko-bavorském příhraničí na Domažlicku a v okolí Waldmünchenu (Horní Falc) roztroušeny osady a vesnice, ve kterých v 19. a 20. století fungovaly sklárny a sklářské hutě. Účastníci projektu zjistí, co z těchto míst zbylo a k čemu slouží dnes. 

Jako za okenní tabulkou se rozehrají němé příběhy lidí, věcí a událostí těchto míst. Vzniknou krátké scény jako z černo-bílého němého filmu, beze slov, natočené na kameru.

Účastníky čeká setkání s uměleckým sklářem, s expertem, který se zabývá zaniklým sklářským průmyslem na Domažlicku a v okolí Waldmünchenu.

Krátké filmy a hudba budou zveřejněny na webových stránkách Čojč Companion (www.cojc-companion.eu).

Čojčlandská kulturní síť realizuje téměř 20 let česko-německé divadelní projekty pro mladé lidi v česko-bavorské příhraniční oblasti. V popředí stojí jazyk, kultura a minulost příhraniční oblasti.

Projekt je financován z fondů EU, programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 (INTERREG V) a Česko-německým fondem budoucnosti.

 

Mgr. Drahoslava Hauserová