Zakončení práce v letošním čtenářském klubu

 Ve středu 13.6. 2018 jsme zakončili letošní práci v našem školním klubu. A protože to byl letošní poslední klub, pojali jsme ho trochu slavnostněji a netradičněji. Jelikož si myslíme, že jsme celý rok pilně a svědomitě pracovali, dovolili jsme si na posledním setkání malou odměnu. Proto jsme nejprve navštívili místní obchod, kde jsme si jako poděkování za celoroční práci mohli koupit malou dobrůtku. Nejvíce šly na odběr samozřejmě nanuky, čokolády, sušenky, limonády, zkrátka to, na co měl každý v danou chvíli chuť.
   Poté jsme se přesunuli do školní knihovny, kde jsme se tentokrát věnovali různým činnostem. Někdo si četl, někdo vyprávěl o svých oblíbených knihách, někteří psali na velký papír, co se jim během roku líbilo, případně co by ještě chtěli v  příštím roce v klubu zažít. Samozřejmě nesmělo chybět zapůjčení knížek na prázdniny, některé děti odcházely s opravdu velkou kupou knih.
   Nakonec jsme se rozloučili, popřáli si hezké prázdniny a  klub zakončili.
   Shodli jsme se, že už se všichni těšíme na naše setkávání v příštím roce.