Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019

v pátek 6.4.2018 od 13:00 do 17:00 
v přízemí školy

S sebou si přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.
Zápis je určen dětem narozeným od 1.9. 2011 do 31.8.2012
a dětem s odkladem, narozeným před tímto datem.

 

Hlavní priority naší školy:

  • klademe důraz na znalost základního učiva dle školního vzdělávacího programu „Škola pro děti, děti pro život“
  • učitel/ka je průvodcem a partnerem při učení
  • díky nízkému počtu žáků ve třídě můžeme zacílit na aktuální vzdělávací potřeby žáka, kvalitně předávat i rozšiřující učivo
  • vyučujeme anglický jazyk již od prvního ročníku
  • staráme se o komplexní vzdělání našich žáků
  • neustále pečujeme o přátelské klima školy
  • podporujeme žáky v aktivním zapojení do výuky i do celoškolních aktivit
  • pracujeme s moderními pomůckami
  • pravidelně se dál vzděláváme