MŠ Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

MŠ Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Záhoří

zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Bajerovou

Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Záhoří, Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří rozhodla svým ředitelem, jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Na Základní školu a Mateřskou školu Záhoří jsou

přijaty k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2020/20201 děti s registračními čísly:

MŠ/01/2020

MŠ/02/2020

MŠ/03/2020

MŠ/04/2020

MŠ/05/2020

MŠ/06/2020

MŠ/07/2020

MŠ/08/2020

MŠ/09/2020

MŠ/10/2020

MŠ/11/2020

MŠ/12/2020

MŠ/13/2020

MŠ/14/2020

V Záhoří 20. května 2020

č.j.: MŠ/68/2020

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy