ORGANIZACE K ZÁPISU DO MŠ ZÁHOŘÍ

ORGANIZACE K ZÁPISU DO MŠ ZÁHOŘÍ

Zápis do Mateřské školy Záhoří proběhne v termínu 

od 4. května do 15. května

Vzhledem mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy:  r2vuxrx
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Záhoří, Horní Záhoří 71, 398 18 Záhoří
  4. osobní podání: vhozením v zalepené obálce do poštovní schránky u MŠ Záhoří

Zákonný zástupce :

  – vytiskne Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  i s přílohou č.1 (nebo on-line vyplní v případě 1.a 2. způsobu podání)

– oba dokumenty vyplní a podepíše

– přiloží kopii rodného listu  a očkovacího průkazu dítěte. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

– všechny 4 dokumenty doručí jedním z výše  uvedených způsobů do MŠ Záhoří nejpozději do 15.května 2020.

Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS zprávu, která bude obsahovat kód dítěte. Po ukončení zápisů 25.května bude na webových stránkách a ve vývěsce v obci zveřejněn seznam přijatých kódů dětí.

V případě nejasností kontaktujte Bc.P.Voráčkovou tel.: 721663392.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání