Pedagogický sbor školky

Zástupce ředitele pro MŠBc. Pavlína Voráčková
tel.: 382 284 296, mob.: 725 145 845
pavlina.vorackova@zszahori.cz
třídní učitelka malé třídy

učitelka malé třídy

asistentka pedagoga

Irena Frnková

Bc. Pavlína Voráčková

Hana Řoutilová

třídní učitelka prostřední třídy

učitelka prostřední třídy

Bc. Miluše Vlasatá

Bc. Iva Maroušová

třídní učitelka velké třídy

učitelka velké třídy

Bc. Štěpánka Voříšková

Pavlína Žáčková

školní asistentkaLenka Trůblová
školnice a uklízečkaJana Prášková