Pedagogický sbor školky

vedoucí MŠBc. Pavlína Voráčková
tel.: 382 284 296
pavlina.vorackova@zszahori.cz
třídní učitelka malé třídy

učitelka malé třídy

Bc. Lucie Fučíková

Bc. Pavlína Voráčková

třídní učitelka 2. třídy

učitelka 2. třídy

Irena Frnková

Bc. Pavlína Voráčková

třídní učitelka 1. třídy

učitelka 1. třídy

Bc. Miluše Vlasatá

Bc. Štěpánka Voříšková

školní asistent
školniceJana Prášková