Pedagogický sbor školky

vedoucí MŠBc. Pavlína Voráčková
tel.: 382 284 296
pavlina.vorackova@zszahori.cz
třídní učitelka malé třídy

učitelka malé třídy

Bc. Miluše Vlasatá

Bc. Iva Maroušková

třídní učitelka 1. třídy

učitelka 1. třídy

Bc. Štěpánka Voříšková

Pavlína Žáčková

třídní učitelka 2. třídy

učitelka 2. třídy

asistentka pedagoga

Irena Frnková (Věra Hajská)

Bc. Pavlína Voráčková

Hana Řoutilová

školní asistent
školniceJana Prášková