Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vedení školy ZŠ a MŠ Záhoří informuje zřizovatele, rodiče, zákonné zástupce, veřejnost:
 MŠ v Záhoří bude mít přerušený provoz na 1 den. MŠ bude
uzavřena.
 Bude uzavřen provoz školní jídelny. Školní jídelna nebude vařit oběd.
 ZŠ v Záhoří proběhne výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Žáci, kteří mají zaplacené obědy, dostanou ve škole „studený balíček“ v ceně oběda. V běžném provozu bude také pracovat školní
družina.
Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů a nepedagogických
pracovníků ohledně nedostatečného financování školství, což může
ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků
a nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření
nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naší základní
školu nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopad.
Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim žákům a jejich rodičům, kteří očekávají kontinuální vzdělávací proces.
Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve
školství, a respektujeme také právo našich pedagogů v mateřské škole a provozních zaměstnanců ve školní jídelně vyjádřit svůj nesouhlas.
Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup,
který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na
nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za Vaše pochopení a
spolupráci.
Mgr. Martina Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří