ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁHOŘÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁHOŘÍ

 Zápis do Mateřské školy Záhoří se uskuteční ve dnech od 3.5. do 16.5.2021,

bez přítomnosti dětí. Podání žádosti bude také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce i dítěte v mateřské škole.  

JAK POSTUPOVAT

  1. Vyplňte elektronickou žádost o přijetí do 1. ročníku ZDE (žádost bude aktivní od 3.5. – do 16.5.2021). Dokument si uložte, vytiskněte. Do emailu Vám přijde registrační číslo. 
  2. Vyplňte  a podepište formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ŽÁDOST
  3. Získejte u dětského lékaře Vašeho dítěte Doklad o řádném očkování dítěte -Zákonný zástupce musí kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (lékařský posudek pro nástup dítěte do MŠ), že se dítě podrobilo povinnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání- tj. dosáhly k 31.8.2021 5. let věku.
  4.  Pořiďte prostou Kopii rodného listu dítěte

 Dokumenty doručte jedním ze způsobů  do 16.5.2021:

  • datovou schránkou – identifikátor datové schránky školy: r2vuxrx
  •  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email ! ) 
  • poštou Mateřská škola Záhoří, Horní Záhoří 71,39818 Záhoří
  •  osobním podáním do MŠ Záhoří 
  •  vhozením do poštovní schránky MŠ Záhoří.

Váš registrační kód uschovejte, díky němu naleznete na webu školy 30.5.2021 výsledek přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Případné dotazy a pomoc s vyplněním žádosti směřujte na pavlina.vorackova@zszahori.cz tel..721663392