Doplňující informace k rotační výuce na 2. stupni

Doplňující informace k rotační výuce na 2. stupni

Rádi bychom doplnili informace k rotační výuce. Především se toto doplnění týká žáků a žákyň 2. stupně.

 

V týdnu, kdy se žáci a žákyně vzdělávají distančně, je vyučování nastaveno následovně:

Google učebna

Veškerá zadání, materiál a písemná práce probíhá přes kurzy/předměty v google učebně. Proto je nutné jednotlivé kurzy v google učebně sledovat, aktivně využívat učebního materiálu z google učebny a plnit zadané úkoly, psát si poznámky dle zadání apod. 

Tyto poznámky, materiál, úkoly vkládá do google učebny daný vyučující. Úkoly zadává vyučující i s termíny odevzdání, které je nutno dodržovat.  

 

Konzultace přes školní email

V týdnu, kdy se žáci a žákyně vzdělávají distančně, je možné s daným vyučujícím konzultovat zadanou látku předmětu prostřednictvím školních emailů. 

Videokonzultace

Konzultovat lze i přes videotelefonát. 

Odkazy na videotelefonáty jsou v jednotlivých kurzech v google učebně. 

Termín videokonzultace sděluje vyučující buď v týdnu, kdy jsou žáci a žákyně přítomni ve škole, nebo přes google-učebnu. 

Videokonzultace probíhají opět v časech podle rozvrhu hodin zpravidla jedna videokonzultace za týden. 

Videokonzultace nejsou povinné, neprobírá se při nich nová látka a nezkouší se. 

 

Mgr. Drahoslava Hauserová, zástupkyně školy