Informace k nástupu žáků do školy

Informace k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

 

s novým školním rokem je mou povinností Vám sdělit důležité informace, které vyplývají z mimořádných opatření MZD a MŠMT.

  • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dle aktuálně platných opatření MZD.
  • 1., 6. a 9. září proběhne plošné preventivní testování žáků antigenním testem (podobně jako v minulém školním roce). Při negativním výsledku testu nemusí mít žáci při výuce ve třídě zakryté dýchací cesty. Při pozitivním výsledku testu postupuje škola dle metodických pokynů MZD a MŠMT. Více informací na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
  1. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezprostředně po příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
  2. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZD: má i po dobu výuky zakryté dýchací cesty, neúčastní se tělesné výchovy a zpěvu, potraviny konzumuje odděleně od ostatních.
  3. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19, popř. žák, který doloží negativní výsledek testu v odběrovém místě.
  4. Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením MZD umožnit žákovi osobní přítomnost žákovi na vzdělávání. V tomto škola není povinna nepřítomným žákům poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebo alergie, je umožněn vstup do budovy školy pouze v případě, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).

Tato opatření jsou platná pro školní družinu a školní klub.

Provoz školní jídelny bude probíhat dle podmínek nastavených mimořádným opatřením MZD.

S největší pravděpodobností proběhnou 6. září třídní schůzky, na kterých budeme rodiče informovat o změnách a průběhu školního roku.

Od pondělí 13. září zatím škola nemá další informace k podmínkám provozu škol, předpokládáme tedy, že bude probíhat v normálním režimu.

Dne 1. září končí 2. – 9. třída v 8:30.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy