Informace k provozu školy do konce roku 2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020
do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol, školních družin, školního klubu a střediska volného času.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné
vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.
Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat
stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí
současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince
2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:
 zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),
 usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,
 uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.

 

Výuka začíná 4.1.2021.

V týdnu od 4. do 8.1.2021 se distančně vzdělává 8. třída. Všichni žáci a žákyně ostatních tříd se vzdělávají prezenčně, tedy jsou přítomni ve škole.