Informace o organizaci školy za stávající epidemiologické situace

Informace o organizaci školy za stávající epidemiologické situace

Vážení žáci, žákyně, zákonní zástupci,

 

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, dochází v různých situacích k různým změnám.

Z tohoto důvodu podáváme rámcové informace.

 

Informace ke karanténě

Karanténa se týká žáků a zaměstnanců (bez očkování, neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech), kteří byli ve škole (třídě) přítomni v této době.

Podmínky karantény:

  • Osoby kontaktují dětského lékaře a informují je o nástupu do karantény.
  • Osoby podstoupí 5. – 7. den (možné i později) od kontaktu s pozitivní osobou kontrolní PCR test.
  • V případě negativního výsledku PCR testu v daném rozmezí je možné karanténu zkrátit ze 14 dnů na 7 dnů bez klinických obtíží (10.11.2021)!
  • Pokud osoba neabsolvuje PCR test, navrací se do školy nejdříve po 14 dnech bez klinických obtíží.
  • Žádanka na test je vystavena automaticky po vyplnění sebetrasovacího formuláře nebo ji vystaví dětský lékař/ KHS.

! Z trasovacího centra přijde SMS s pokyny pro vyplnění sebetrasovacího formuláře. Pokud je úplně vyplněn sebetrasovací formulář, je žádanka vystavena automaticky, pokud ne budete kontaktováni pracovníky trasovacího centra a žádanka bude vystavena také.

! Rezervace termínu odběru je nutné provést co nejdříve skrze rezervační systém nemocnice Písek nebo na tel. 773 751 644.

! Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však zvýšit hygienická pravidla a sledovat zdravotní stav.

! Omlouváme se za komplikace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zdraví všech osob, nelze postupovat jinak.

KHS posíláme na vyžádání seznam žáků s kontakty pro zaslání odkazu a kódu pro sebetrasovací formulář.

 

Průběh vzdělávání 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

V případě distanční výuky mají žáci povinnost se jí plnohodnotně věnovat, plnit zadané úkoly a spolupracovat s vyučujícími.

O způsobu výuky ve třídách s vyhlášenou karanténou (celkovou i částečnou) informuje žáky, zákonné zástupce vždy třídní učitel na žákovský e-mail.

 

Školní družina, klub a zájmové kroužky

Našim cílem ve škole za aktuální covidové situace je zajistit zdraví a bezpečí všech zaměstnanců, žáků a jejich rodin. 

Z těchto důvodů může docházet k předem neoznámeným změnám v organizaci zájmové činnosti. Např. jednorázové zrušení kroužků. 

Provoz školní družiny za těchto okolností NENÍ přerušen a dohled nad žáky je zajištěn i v době, kdy má probíhat kroužek.

 

Informace ke stravování v době karantény

V době nařízené karantény lze vyzvedávat obědy osobou, které není karanténa nařízena a prokáže OTN (Očkování-Testování-prodělání Nemoci).

Je-li karanténa nařízena od KHS pro celou třídu, jsou obědy odhlašovány a přihlašovány školou automaticky. Jinak si obědy odhlaste a přihlaste běžným způsobem.

V případě, že žákovi nebyla karanténa nařízena (očkování, prodělání nemoci), může do školy, tuto informaci předejte také obratem třídnímu učiteli/třídní učitelce.

 

Informace k testování ve škole

Ve škole testujeme dobrovolně PCR testy ze slin opět v pondělí 15.11.2021. O dalším termínu testování Vás budeme informovat.

Žáci v karanténě mohou využít tento způsob testování. Žádáme však vždy o nahlášení potřeby testování nejpozději do čtvrtka předchozího týdne.

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Vedení školy