"My v tom Jihočechy nenecháme I." - informace k dotačnímu programu

“My v tom Jihočechy nenecháme I.” – informace k dotačnímu programu

Základní škola a Mateřská škola Záhoří se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje
„My v tom Jihočechy nenecháme I“. Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let.
Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění těchto podmínek:

  • trvalý pobyt v Jihočeském kraji
  • pobírání dávky „ Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)
  • pobírání dávky „Přídavek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022)
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000,- Kč

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na tyto školní aktivity:

  • předškolní vzdělávání (MŠ)
  • školní stravování
  • zájmové vzdělávání ve školní družině/školním klubu

Všechny potřebné informace týkajících se tohoto dotačního programu včetně formuláře
žádosti a potřebných příloh naleznete na webových stránkách
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze
Vyplněné žádosti včetně potřebných příloh přineste do kanceláře školy v pracovních
dnech od 8.00 do 14.00 a to do 20. prosince 2022.

Vyřizuje Hana Brožová