Návštěva malých myslivců Obory Sedlice

Návštěva malých myslivců Obory Sedlice

V sobotu 14. 1. navštívili žáci mysliveckého kroužku při ZŠ Záhoří Oboru Sedlice.

Jindřich Brožovský nás přivítal v návštěvní síni, kde nás seznámil s historií obory a s druhy zvěře, které se v oboře chovají. Jsou to jelen sika Dybowského, daněk evropský, prase divoké. Zhlédli jsme film o oborách a ochraně přírody u Lesů ČR. Všichni jsme se zapsali do pamětní knihy.

Prohlídka obory byla velmi zajímavá. Viděli jsme kapitální kňoury prasete divokého, tlupu jelenů Dybowského a orla mořského.

Návštěva obory se nám velmi líbila. Děkujeme panu Brožovskému za poutavé vyprávění o oboře a zvěři. SDH Záhoří a p. Průšovi děkujeme za zajištění dopravy do obory.

 

Foto a text: ING. Jaroslav Sova, vedoucí mysliveckého kroužku