Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020, o přijetí krizových opatření dochází od 4. 1. 2021 na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:

  • je povolena osobní přítomnost žáků a žákyň 1. a 2. ročníku základní školy
  • pro ostatní ročníky (3.-9. ročník) probíhá od 4.1.2021 distanční výuka
  • pro děti v MŠ výuka probíhá bez omezení.

Společná ustanovení:

  1. Účast na distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žákům bude práce zadávána

a) 3., 4. ročník – ve sdílených dokumentech google, stejně jako na podzim.

Každý žák má svůj vlastní google-účet. Žádáme žáky i rodiče, aby komunikovali s učiteli přes tyto účty (sdílené dokumenty, gmail, chat-hangout, videohovor “google-meet”). Vyučující stanoví čas, kdy bude probíhat video výuka. Mimo video výuku mohou kdykoli rodiče kontaktovat učitele s žádostí o pomoc, konzultaci apod.

 

b) 5. ročník a 2.stupeň – na google učebnu.

V předem stanovené časy bude probíhat video výuka. Je velmi žádoucí, aby se žáci a žákyně těchto video-hodin účastnili.

 

Pro žáky a žákyně 2. stupně jsme do týdenního rozvrhu přidali ještě konzultační hodiny českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Žáci a žákyně mají možnost se během těchto konzultačních hodin spojit přes videohovor (google-meet) či přes email s daným vyučujícím a konzultovat, čemu nerozumí, doptávat se apod. 

 

Celé období distanční výuky je součástí školního roku. Po návratu k prezenční výuce budou zjišťovány dosažené znalosti (zkoušení, testy). Proto je opravdu žádoucí komunikovat s učiteli v případě jakéhokoli neporozumění probírané látky.

 

2. Rozvrh video-výuky

Na tomto odkazu naleznete rozvrh video-výuky pro 3. – 9. třídu.

 

3. V případě chybějící informační techniky si žák/žákyně může zapůjčit techniku na základě smlouvy ve škole.

Smlouvu podepisuje zákonný zástupce. Silně nedoporučujeme pracovat pouze na mobilu/smatphonu. 

 

4. Žáci budou z obědů automaticky odhlášeni. Z opatření Vlády ČR vyplývá, že si oběd během distanční výuky mohou odebrat.

Jestliže bude žák mít zájem o odebrání oběda, je nutné přihlásit oběd nejpozději do 14:00 předešlého dne. Odebrat oběd je možné ve školní jídelně pouze v době 11:00 – 12:00. V jinou dobu nelze oběd z důvodu hygienických opatření odebrat.

 

5. Provoz školní družiny se řídí dle hygienických opatření stejných jako na podzim.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Vedení školy