Organizace výuky od 12.10.2020

Organizace výuky od 12.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových  opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.,  a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. dochází na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:

  • v týdnu od 12.10. – 16.10.2020 bude probíhat v  8. a 9. třídě distanční výuka,


  • v týdnu od 19.10. – 23.10. 2020 bude probíhat v 6. a 7. třídě distanční výuka,


  • na 26.10 a 27.10. 2020 byly MŠMT vyhlášeny volné dny, tzn. od 26.10 do 30.10.2020 výuka neprobíhá,


  • pro děti v MŠ,  žáky na 1.stupni a účastníky ŠD se nic nemění, výuka probíhá dle rozvrhu.

 

Společná ustanovení:

  1. Účast na distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žákům bude práce zadávána na google učebnu. Žáci mají možnost se v čase vyučovací hodiny dle běžného rozvrhu spojit s vyučujícím přes email, chat, google-meet (žáci jsou v práci v těchto platformách proškoleni) a konzultovat, čemu v zadání nerozumí.

 

  1. V případě chybějící informační techniky si žák může zapůjčit techniku na základě smlouvy ve škole.

 

  1. Žáci budou z obědů automaticky odhlášeni. Z opatření Vlády ČR vyplývá, že si oběd během distanční výuky mohou odebrat. Jestliže bude žák mít zájem o odebrání oběda, je nutné přihlásit oběd nejpozději do 7:00 pondělí 12.10.2020. Odebrat oběd je možné ve školní jídelně pouze v době 13:00 – 13:30. V jinou dobu nelze oběd z důvodu hygienických opatření odebrat.

 

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy