Organizace výuky od 14.10.2020

Organizace výuky od 14.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových  opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., dochází na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:

  • uzavření 1. a 2. stupně základní školy – od 14.října 2020 bude probíhat tzv. distanční výuka pro oba stupně 


  • pro děti v MŠ výuka probíhá bez omezení.

 

Společná ustanovení:

  1. Účast na distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žákům bude práce zadávána

a) 1.stupeň – ve sdílených dokumentech google. Každý žák má svůj vlastní google-účet. Žádáme žáky i rodiče, aby komunikovali s učiteli přes tyto účty (sdílené dokumenty, gmail, chat-hangout, videohovor “google-meet”). Vyučující stanoví čas, kdy bude probíhat video výuka. Mimo video výuku mohou kdykoli rodiče kontaktovat učitele s žádostí o pomoc, konzultaci apod.

b) 2.stupeň – na google učebnu. Žáci mají možnost se v čase vyučovací hodiny dle běžného rozvrhu spojit s vyučujícím přes email, chat, google-meet (žáci jsou v práci v těchto platformách proškoleni) a konzultovat, čemu v zadání nerozumí. V předem stanovené časy bude probíhat video výuka.

 

Celé období distanční výuky je součástí školního roku. Po návratu k prezenční výuce budou zjišťovány dosažené znalosti (zkoušení, testy). Proto je opravdu žádoucí komunikovat s učiteli v případě jakéhokoli neporozumění probírané látky.

 

2. V případě chybějící informační techniky si žák může zapůjčit techniku na základě smlouvy ve škole. Smlouvu podepisuje zákonný zástupce.

 

3. Žáci budou z obědů automaticky odhlášeni. Z opatření Vlády ČR vyplývá, že si oběd během distanční výuky mohou odebrat. Jestliže bude žák mít zájem o odebrání oběda, je nutné přihlásit oběd nejpozději do 14:00 předešlého dne.. Odebrat oběd je možné ve školní jídelně pouze v době 11:00 – 12:00. V jinou dobu nelze oběd z důvodu hygienických opatření odebrat.

4. Potvrzení o ošetřovném – vláda jedná o zjednodušení žádosti o ošetřovné. Po schválení této změny nebude již potřeba potvrzení od školy, ale pouze čestné prohlášení. Prosím tedy vyčkejte, informaci ihned zveřejníme.

 

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy