Organizace vzdělávacích skupin 1. stupně od 25.5.2020

Organizace vzdělávacích skupin 1. stupně od 25.5.2020

Zde jsou informace k organizaci vzdělávacích skupin, které přijdou do školy od 25. května.

Vstup do školy je po třídách (vzdělávacích skupinách) v těchto časech:
3. tř. v 7,25
4. tř. v 7,30
2. tř. v 7,35
1. tř. v 7,40
5. tř. v 7,45

Časy na oběd:

1. tř. 11,00 – 11,15
2. tř. 11,15 – 11, 30
3. tř. 11,30 – 11,45
4. tř. 11, 45 – 12,00
5. tř. 12,00 – 12, 15

Na oběd jdou děti se sáčkem.

Škola přihlásí obědy, odhlašují si rodiče/zákonní zástupci.

Provoz školy do 15, 30.
V případě nepřítomnosti žáka prosíme o jeho omluvu dle školního řádu.
První den nástupu do školy prosím přineste:

  1. čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění s datem nástupu do školy
  2. lístek – zda žák/žákyně odchází sám/sama, s doprovodem
  3. 2 roušky se sáčkem. Vždy odkládat roušku do sáčku – ve třídě.