Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání na šk. r. 2022-2023 - LEX UKRAJINA

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání na šk. r. 2022-2023 – LEX UKRAJINA

Celý článek
Deváťáci v hlavní roli při eko-dnu

Deváťáci v hlavní roli při eko-dnu

18.5.2022 převzali taktovku deváťáci. Od rána do oběda celé škole zajistili program, ve kterém jsme měli možnost seznámit se s problematikou ekologické udržitelnosti, šetrnosti, způsoby ochrany přírody.   Tady jsou vlastní postřehy 4 týmů z 9. třídy.   Projektový den Ve středu 18.5. 2022 se uskutečnil projektový den o ekologii. Předcházely tomu dlouhé přípravy.  Ráno jsme se rozmístili do tříd, ve kterých jsme se potkali s učiteli, nebo jsme připravovali naše stanoviště. Někteří z nás měli výjimečné povolení běhat po chodbách, jelikož jsme neměli moc času, všichni jsme byli ve stresu, nikdo totiž netušil, jak to dopadne a jestli to děti zaujme.  Na některých stanovištích byly připraveny hry a úkoly, jinde se prezentovalo za pomoci interaktivní tabule. Vyžadovalo to spoustu trpělivosti, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo. Museli jsme co nejlépe využít náš cenný čas. Na začátku první hodiny z nás opadl všechen stres, protože se děti zapojovaly a snažily.  Celý den byl sice únavný, ale povedl se.   Ve středu dopoledne... Ve středu v dopoledních hodinách se na naší škole v Záhoří uskutečnil den ekologie.  Děti chodily po různých stanovištích. V knihovně jsem si pro ně připravily různé ekohry a při nich se toho hodně naučily.  Anet a Evča si v jazykové učebně pro ně připravily zajímavou prezentaci o ekologii. Děti toho využily na dalších stanovištích.  Museli jsme mít všichni s dětmi trpělivost, protože někteří jedinci zlobili. Byl to velký stres a únava, ale vše jsme bezvadně zvládli.   ... Byla středa, den kdy jsme měli mít prezentaci o ekologii. Na našem stanovišti jsme využívali různé hry a aktivity o ekologii. Účel těchto stanovišť bylo především přinést dětem nové poznatky. Většina z nás jsme byli ve velkém stresu. Na konci všech stanovišť jsme byli z té spousty práce hodně unavení.  Nakonec děti říkaly, že se jim to líbilo a hodně se toho dozvěděly.   ... 18.5. se konala ve škole žákovská i učitelská prezentace o ekologii pro děti.  Vytvořili jsme stanoviště s hrami. Děti se na nich dozvídaly něco o ekologii, něco víc o zvířatech, elektrárnách, energii a také si nakreslily matku Zemi. Deváťáci i učitelé museli mít hodně trpělivosti a po pár hodinách už byli unavení. Občas jsme byli ve stresu, aby se jim to líbilo a abychom to stihli.  Doufáme, že je to něco naučilo a do budoucna to využijí.
Celý článek
MŠ poděkování za opravu

MŠ poděkování za opravu

Mateřská škola Záhoří moc děkuje p. Šabkovi za výměnu okapu u vchodových dveří a  p. Matějčkovi za profesionální opravu vstupního schodiště do školky. Ještě jednou děkujeme P.Voráčková.
Celý článek
Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Základní škola
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola