Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
PF 2021

PF 2021

Radostné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů v novém roce 2021 Vám přejí všichni ze Základní školy a Mateřské školy Záhoří!
Celý článek
Vánoce za oknem

Vánoce za oknem

Přijměte pozvání na vánoční výstavu výtvarných prací žáků přímo za okny školy. Snad Vás naše obrázky potěší. Přejeme Vám všem krásné Vánoce!                          Učitelé a žáci základní školy Záhoří
Celý článek
Informace k provozu školy do konce roku 2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol, školních družin, školního klubu a střediska volného času. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:  zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),  usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),  u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,  uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.   Výuka začíná 4.1.2021. V týdnu od 4. do 8.1.2021 se distančně vzdělává 8. třída. Všichni žáci a žákyně ostatních tříd se vzdělávají prezenčně, tedy jsou přítomni ve škole.
Celý článek
Doplňující informace k rotační výuce na 2. stupni

Doplňující informace k rotační výuce na 2. stupni

Rádi bychom doplnili informace k rotační výuce. Především se toto doplnění týká žáků a žákyň 2. stupně.   V týdnu, kdy se žáci a žákyně vzdělávají distančně, je vyučování nastaveno následovně:

Google učebna

Veškerá zadání, materiál a písemná práce probíhá přes kurzy/předměty v google učebně. Proto je nutné jednotlivé kurzy v google učebně sledovat, aktivně využívat učebního materiálu z google učebny a plnit zadané úkoly, psát si poznámky dle zadání apod.  Tyto poznámky, materiál, úkoly vkládá do google učebny daný vyučující. Úkoly zadává vyučující i s termíny odevzdání, které je nutno dodržovat.    

Konzultace přes školní email

V týdnu, kdy se žáci a žákyně vzdělávají distančně, je možné s daným vyučujícím konzultovat zadanou látku předmětu prostřednictvím školních emailů. 

Videokonzultace

Konzultovat lze i přes videotelefonát.  Odkazy na videotelefonáty jsou v jednotlivých kurzech v google učebně.  Termín videokonzultace sděluje vyučující buď v týdnu, kdy jsou žáci a žákyně přítomni ve škole, nebo přes google-učebnu.  Videokonzultace probíhají opět v časech podle rozvrhu hodin zpravidla jedna videokonzultace za týden.  Videokonzultace nejsou povinné, neprobírá se při nich nová látka a nezkouší se.    Mgr. Drahoslava Hauserová, zástupkyně školy
Celý článek

V kalendáři nejsou zadány žádné události

 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola