Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prvňáčci, rádi bychom Vás informovali o průběhu Vašich prvních dnů ve škole. Aby mohl být přítomen 1. září i doprovod (rodiče), je posunut začátek prvního dne na 8:00. Do budovy můžete přicházet v čase od 7:45. Předpokládané ukončení prvního dne je v 10:00. Do budovy školy vstupují žáci i doprovod se zakrytými dýchacími cestami dle podmínek mimořádných opatření MZD. Doprovod žáka má dýchací cesty zakryté po celou dobu setkání. Testování žáků 1. třídy proběhne na začátku setkání. Budeme rádi, když doprovod žákům s prvním testováním pomůže. Po negativním výsledku testu nemusí mít žáci ve třídě roušku. Následující dny začíná výuka v 7:45. Bližší informace podá třídní učitelka 1. září.   Těšíme se na Vás! Mgr. Markéta Bajerová a Mgr. Alena Kubcová
Celý článek
Informace k nástupu žáků do školy

Informace k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,   s novým školním rokem je mou povinností Vám sdělit důležité informace, které vyplývají z mimořádných opatření MZD a MŠMT.
  • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dle aktuálně platných opatření MZD.
  • 1., 6. a 9. září proběhne plošné preventivní testování žáků antigenním testem (podobně jako v minulém školním roce). Při negativním výsledku testu nemusí mít žáci při výuce ve třídě zakryté dýchací cesty. Při pozitivním výsledku testu postupuje škola dle metodických pokynů MZD a MŠMT. Více informací na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
  1. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezprostředně po příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
  2. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZD: má i po dobu výuky zakryté dýchací cesty, neúčastní se tělesné výchovy a zpěvu, potraviny konzumuje odděleně od ostatních.
  3. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19, popř. žák, který doloží negativní výsledek testu v odběrovém místě.
  4. Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením MZD umožnit žákovi osobní přítomnost žákovi na vzdělávání. V tomto škola není povinna nepřítomným žákům poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění nebo alergie, je umožněn vstup do budovy školy pouze v případě, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).
Tato opatření jsou platná pro školní družinu a školní klub. Provoz školní jídelny bude probíhat dle podmínek nastavených mimořádným opatřením MZD. S největší pravděpodobností proběhnou 6. září třídní schůzky, na kterých budeme rodiče informovat o změnách a průběhu školního roku. Od pondělí 13. září zatím škola nemá další informace k podmínkám provozu škol, předpokládáme tedy, že bude probíhat v normálním režimu. Dne 1. září končí 2. - 9. třída v 8:30.   Děkujeme za pochopení a spolupráci. Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy
Celý článek
Cvičíme s radostí a bezpečně II.

Cvičíme s radostí a bezpečně II.

Naše škola se již teď na začátku prázdnin připravuje na nový školní rok. Z dotace Jihočeského kraje jsme nově pořídili sportovní nářadí na tělesnou výchovu. Byly zakoupeny žíněnky, gymnastický koberec, odrazový můstek, gymnastická trampolína, boxovací pytle, hrazda na žebřiny, startovní bloky. Celkové náklady na pořízení činily 74344 Kč,  z toho dotace od Jihočeského kraje byla 60000 Kč. Základní školaZákladní školaZákladní škola Základní škola  
Celý článek
Prázdninový provoz školy

Prázdninový provoz školy

I přes prázdniny jsme každý týden alespoň na krátkou chvíli ve škole.  Úřední hodiny jsou každé pracovní pondělí od 8 - 10 hodin. Prosíme zvoňte buď na kancelář nebo na chodbu. Děkujeme. Přejeme všem krásné prázdniny!   Vedení školy
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola