Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Volby do školské rady

Volby do školské rady

V pondělí 11. 9. 2023 od 15:30 do 17:00 proběhnou volby do školské rady. Hlasovací lístky a volební urna budou připraveny v aule školy. Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů a ten, který dostal nejvyšší počet hlasů, bude zvolen členem školské rady. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Kandidáti na dalších místech pořadí se považují za náhradníky. Kandidáti zákonných zástupců dětí: 1. Průšová Vladimíra 2. Vlnatá Marcela 3. Matějčková Michaela 4. Počtová Lucie 5. Arnicanová Eva 6. Müllerová Monika Kandidáti zastupující pedagogické pracovníky školy: 1. Mgr. Jindra Prokopcová 2. Mgr. Jaroslava Kováříková 3. Mgr. Alena Kubcová 4. Mgr. Jaroslava Neumannová
Celý článek
Vyklízení školních skladů materiálu

Vyklízení školních skladů materiálu

Ve čtvrtek 14. 9. a v pátek 15. 9. od 16:00 do 18:00 budou otevřeny školní sklady pro veřejnost. V tyto dny se můžete přijít do skladů podívat a něco si odnést. Následně v sobotu 16. 9. od 9:00 do 12:00 bude tento materiál  vynášen do kontejneru, který bude přistaven u školy. Tímto žádáme rodiče a přátele školy, zda by nám s vynášením přišli pomoci.
Celý článek
Obědy pro Jihočeské děti – informace pro zákonné zástupce žáků

Obědy pro Jihočeské děti – informace pro zákonné zástupce žáků

Na školní rok 2023/2024 a 2024/2025 žádá škola o dotaci na obědy dětí z nízkopříjmových rodin. O přidělení dotace škole rozhoduje zastupitelstvo kraje v průběhu měsíce září/října 2023. Pokud vše půjde podle plánu a dotace bude škole schválena, budou obědy dětí z dotace Jihočeského kraje hrazeny od měsíce října. V měsíci září budou muset rodiče obědy dětem ještě financovat. O dotované obědy mohou žádat rodiče, kteří pobírají některou z níže uvedených dávek: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Dávka pěstounské péče – odměna pěstouna Dávka pěstounské péče – příspěvek při pěstounské péči Dávka pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Žádost o příspěvek podávají rodiče osobně na portále projektu Obědy pro Jihočeské děti: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/form/zadost-o-podporu Žádost o příspěvek je ideální podat co nejdříve (pokud možno již v měsíci září), aby po schválení žádosti mohly děti okamžitě přejít na dotované stravování. Učitelé budou o této skutečnosti informovat rodiče dětí na rodičovském sdružení. Případné informace o dotaci můžete získat na portále https://obedy.kraj-jihocesky.cz/ nebo ve škole u účetní a hospodářky p. Hany Krškové. Pokud budou rodiče s podáním žádosti potřebovat pomoci, nechť navštíví p Hanu Krškovou v kanceláři školy.
Celý článek
Informace ke školnímu roku 2023/2024

Informace ke školnímu roku 2023/2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Nezapomeňte - prosím včas nahlaste změny týkající se Vašeho dítěte - žáka je nutné omlouvat do 3. dne nepřítomnosti - pro informace o svém dítěti využívejte konzultačních hodin pedagogů - informace o průběhu a prospěchu dítěte lze najít na Bakalářích - formuláře žádostí jsou ke stažení na webových stránkách - každý učitel má svou emailovou adresu jmeno.prijmeni@zszahori.cz - veškeré platby probíhají přes elektronickou pokladnu. V případě nedostatku peněz v elektronické pokladně není možné, aby se žák účastnil plánované akce. Žádáme rodiče, aby stav elektronické pokladny kontrolovali.  Doporučená minimální částka v elektronické pokladně:
 1. třída – 2.000 Kč
 2. třída – 1.200 Kč
 3. třída – 1.500 Kč
 4. třída – 1.500 Kč
 5. třída – 1.500 Kč
 6. třída – 1.300 Kč
 7. třída – 1.500 Kč
 8. třída – 1.300 Kč
 9. třída – 1.300 Kč
JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT  Telefonicky/elektronicky  Ředitelka                                            382 284 213,mob 725 145 877              reditelka@zszahori.cz  Zástupkyně pro 1. stupeň a ŠD       382 284 208, mob  725 145 875           zastupkyne@zszahori.cz  Zástupce pro 2. stupeň a ŠK           382 284 208,                                            zastupce@zszahori.cz  Školní družina                                   mob 727 979 518                                      sd@zszahori.cz  Školní jídelna                                    382 284 442                                               sj@zszahori.cz  Mateřská škola                                 382 284 296, mob  725 145 845             ms@zszahori.cz    Osobně v konzultačních hodinách  Mgr. Martina Machačová, ředitelka školy – kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě Bc. Marie Hájková, zástupkyně pro 1. Stupeň a ŠD – kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě Mgr. Petr Brandtner, zástupce pro 2. Stupeň a ŠK – kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě Mgr. Šárka Hrůzová              středa 7:15 - 7:40              Mgr. Ywonne Hubičková      středa 7:15 - 7:40 Ing. Ladislav Kořan                středa 7:15 - 7:40            Mgr. Jar. Kováříková             pátek 7:25 - 7:40         Mgr. Lenka Králová               čtvrtek 7:15 - 7:40          Mgr. Alena Kubcová              úterý 7:25 - 7:40   Bc. Ivana Fišerová                 čtvrtek 7:25 - 7:40 Bedřich Mikl                           středa 7:00 - 7:30                 Mgr. Jar. Neumannová         úterý 7:15 - 7:40 Mgr. Jindra Prokopcová        úterý 7:15 - 7:40 Mgr. Libuše Kozelková          pátek 7:15 - 7:40 Petra Motzbäuchlová Školní speciální pedagog: Mgr. Ywonne Hubičkov, Mgr. Kristýna Moravcová
 1. oddělení ŠD – Jana Velková: předem dle telefonické domluvy
 2. oddělení ŠD – Lucie Křížanová: předem dle telefonické domluvy
ŠK – Martin Kolář: předem dle telefonické domluvy  Mimo tyto konzultační hodiny pouze po telefonické domluvě nebo e-mailem jmeno.prijmeni@zszahori.cz (doplňte jméno pedagoga).      Školní knihovna - středa 13.00 - 14.00, pátek 7.15 - 7.40 - vede Š. Hrůzová   Termíny prvních třídních schůzek 11.9.2023    2.-5. třída v 15:30    6.-9. třída v 16:00 Termíny tripartit pro 1. stupeň  20.11. - 1.12.2023, 22.4. - 3.5.2024  Termíny třídních schůzek a konzultací pro 2. stupeň  21.11.2023 (15:00 -18:00), 23.4.2023 (15:00 -18:00)   
ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB  Poplatek za ŠD a ŠK bude stržen z elektronické pokladny. Podrobné informace k platbám proběhnou na třídních schůzkách. družina – 120 Kč/měsíc; platí se celková částka září-prosinec 480 Kč klub – 90 Kč/měsíc; platí se celková částka září-prosinec 320 Kč. Provozní doba 6:10 – 7:25 hod., 11:20 – 16:15 hod. Přihlášku do ŠD, ŠK a na kroužky odevzdejte třídnímu učiteli/třídní učitelce nejpozději 8. září 2023. Vzhledem k omezené kapacitě nebude na přihlášky podané po 8.9.2023 brán zřetel.  Zájmové kroužky  Kroužek angličtiny – 3. - 5. třída, 12:45 – 13:30, vede B. Mikl, Kytara – 3. - 5. třída, 13:45 – 14:30, vede M. Kolář, Flétna – 1. a 3. třída (max. 6), 12:00 – 12:45, vede J. Prokopcová, Kroužek ručních prací - 1. - 4. třída, 13:30 - 14:30, vede G. Daňková, Kroužek deskových her - 3. - 9. třída, 13:15 - 14:45 (1 krát za 14 dní), vede L. Kořan, Čtenářský klub - 5. - 9. třída, 13:30 - 14:45 vede Š. Hrůzová, Flétna – 2.,4.,5. třída (max. 6), 12:45 - 13:30, vede J. Prokopcová, Kroužek německého jazyka – 3. - 5. třída, 12:45 - 13:30, vede P. Motzbäuchlová, Sportovní kroužek – 1., 2. třída, 12:30 – 13:30, vede G. Daňková, Sportovní kroužek – 3. - 5. třída, 13:30 – 14:30, vede G. Daňková , Myslivecký kroužek - 3. - 9. třída (max. 10), 13:30 - 14:30, vede K. Moravcová, Kroužek angličtiny – 6., 7. třída, 13:00 – 13:45, vede B. Mikl, Kytara – 6. - 9. třída, 12:45 – 13:30, vede M. Kolář   Kroužky dle zájmu a individuální domluvy: kroužek německého jazyka – 6. - 9. třída, vede P. Motzbäuchlová,kroužek angličtiny – 8., 9. třída, vede B. Mikl Mimoškolní zájmová činnost: Náboženství – 6. - 9. třída (max. 7), v pátek od 13:30-14:15, vede Mgr. Vítězslav Holý Trénink fotbalu - 1. – 9. třída, TJ Sokol Záhoří – kontakt Josef Řehoř, tel. 730897610, sokolzahori@seznam.cz Činnost kroužků začíná v týdnu od 11.9.2023    
ŠKOLNÍ JÍDELNA  Nezapomeňte - při absenci žáka odhlásit oběd, do jídlonosiče je možné dostat jídlo pouze první den absence - odhlašovat je možno na následující den do 14:00 hod. buď elektronicky na strava.cz, popř. v kanceláři ŠJ, telefonicky/na záznamník/e-mailem (sj@zszahori.cz). - obědy se platí vždy na měsíc dopředu stržením z inkasa, hotovostní placení je možné jen na písemnou žádost ředitelce školy.  Provozní doba kanceláře ŠJ denně: 10:00 - 11:30/ 12:15 - 14:00 Ceny obědů žáků do 11 let – 32 Kč, 11-14 let – 36 Kč, 15+ let – 40 Kč
Celý článek

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Zástupkyně pro 1. st. a ŠD  Bc. Marie Hájková
tel.: 382 284 208, 725 145 875
zastupkyne@zszahori.cz
marie.hajkova@zszahori.cz

Zástupce pro 2. st. a ŠK  Mgr. Petr Brandtner
tel.: 382 284 208,
zastupce@zszahori.cz
petr.brandtner@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola