Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Cesta Slovanů z pravlasti

Cesta Slovanů z pravlasti

Na začátku února tohoto školního roku jsme zahájili s žáky 4. ročníku dlouhodobý mezioborový projekt z naší historie inspirovaný cestou našich předků z pravlasti do země zaslíbené.   Společně jsme se tak ocitli někdy v pátém stolení našeho letopočtu v pravlasti mezi Odrou a Vislou, pociťovali bídu, hlad a neúrodu a obávali se nových kmenů, které se nasouvaly z východu na naše území.   Snažili jsme se společně najít řešení, rokovat o nich, vyslat zvědy a nakonec jsme se rozhodli ve dvou proudech (Čechovci a Lechovci) opustit pravlast a vydat se hledat nový domov.   Tušili jsme, že ta cesta bude plná útrap, nástrah a nebezpečenství, ale jistě i dobrodružství, a že je třeba se na ni dobře připravit. Otužit tělo i ducha, promyslet vše důležité, spočítat, jak dlouho budeme putovat, kolik kilometrů asi urazíme, promyslet, jaké nástrahy je možné očekávat apod., neboť kdo je připraven, není zaskočen. O všem jsme vedli pečlivé záznamy do kronik (podobně jako je Kosmova kronika, vznikla i např. Verunčina kronika, Honzíkova kronika apod.).   Děti si vytvořily amulety – kouzelné Lunice, které je měly ochránit, vyrobily „Dědky“ – domácí bůžky, které musí přinést do nového domova a umístit v posvátném háji Svatoboru, vzaly si rolničky, které měly zvoněním odehnat zlé duchy, zhotovily si a připravily nejrůznější amulety. Také si vyrobily úžasné kostýmy, namalovaly skutečný obraz slovanského hradiště, učily se kreslit románské rotundy, šperky a zbraně z doby Velké Moravy a hlavně soutěžily v tom, kdo toho o té době „objeví víc“.   Samotná cesta se realizovala 24.4. 2019, kdy skupina praslovanů vyrazila vybavena vším potřebným hledat horu Říp (Kejšpír). Děti s nadšením překonávaly všechny záludnosti cesty (stezka ticha přes nepřátelské území, úprk před útočníky, napadení dravou zvěří, následné ošetření a přenos raněných, bloudění v mlze, poznávání neznámých rostlin v nových končinách …).   Nakonec jsme našli zemi zaslíbenou, dokonce i medem a strdím oplývající. Medová lízátka dodala vysíleným poutníkům energii a také šálek mléka jako přípitek na oslavu a na zdraví přišel vhod. Mnohaletý mír v nové domovině jsme pojistili hrou „Člověčí člověče nezlob se“. Pohled z Řípu byl dojemný. Snažili jsme si uchovat každý detail v paměti, protože jej chceme navěky zachovat v dalším obraze, do kterého se po návratu pustíme.   Celá akce byla naplánována tak, aby došlo k mezioborovému propojení (výtvarná výchova, pracovní činnosti, vlastivěda, literatura, matematika, jazyk český, dramatická, tělesná a enviromentální  výchova, komunikační dovednosti…).  Naším záměrem a cílem bylo vzbudit u dětí zájem o historii na úsvitu našich dějin, chuť dozvědět se o ní co nejvíce, radost z připrav a očekáváných dobrodružství a taky z toho, že se nám to nakonec tak báječně povedlo.   Mgr. Y. Hubičková a akad. mal. Mgr.  P. Štojdl
Celý článek
Cirkusová představení

Cirkusová představení

Po generálce a premiéře cirkusového vystoupení dětí z naší mateřské a základní školy a písecké Fazole přichází derniéra. Děti naposledy zazáří v manéži 17. května v 17 hodin. Cirkusový stan stojí za budovou základní školy.
Celý článek
16.5. a 17.5. cirkus Happy kids!!!

16.5. a 17.5. cirkus Happy kids!!!

Pilně se připravujeme na vystoupení. Zveme všechny na odpolední představení, která se konají 16.5. v 17 hodin a 17.5. také v 17 hodin v šapitó cirkusu Happy kids, které stojí za budovou školy.
Celý článek
Týden cirkusu Happy kids

Týden cirkusu Happy kids

Dnes, 14.5. jsme se školní družinou dávali v Záhoří o sobě vědět :-)! Těšíme se na čtvrtek a pátek!
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola