Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Zápis 2021

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne zřejmě opět dálkovým způsobem bez osobní přítomnosti dětí (upřesníme dle aktuální situace).

Termín zápisu: 1. - 9. 4. 2021

JAK POSTUPOVAT?


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ


Vyplňte elektronickou žádost o přijetí do 1. ročníku ZDE (žádost bude aktivní od 1.4. - do 9.4.2021). Do emailu Vám přijde registrační číslo. Dokument si uložte, vytiskněte a společně s dalšími dokumenty doručte podepsané  do 23. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštouosobním podáním. 2. Seznam dokumentů, které doručíte do školy:
vygenerovaná žádost o zápis do 1.třídy
prostá kopie rodného listu dítěte
kopie občanského průkazu zákonného zástupce – žadatele
V případě žádosti o odklad připojte elektronicky vygenerovanou žádost.
   3. Výsledky zápisu budou vyvěšeny na web stránkách školy do 30.4.2021

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


 1. Vyplňte elektronickou žádost o odklad povinné školní docházky ZDE (žádost bude aktivní od 1.4.2021). Zaškrtněte políčko "Odklad" v online-žádosti o zápis. Automaticky se vygeneruje žádost o odklad. Tuto žádost společně s ostatními dokumenty předejte škole.
 2. Do e-mailu, který jste uvedli v žádosti, Vám pošleme POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.
 3. POTVRZENÍ (spolu s prostou kopií rodného listu dítěte a kopií občanského průkazu zákonného zástupce – žadatele) doručte do 23. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštouosobním podáním.
 4. K žádosti o odklad je NUTNÉ POVINNĚ doložit doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na ředitelku školy telefonicky: 602 531 207.
Celý článek
Knihovna za dveřmi - přijď si půjčit knihu do školy!

Knihovna za dveřmi – přijď si půjčit knihu do školy!

Základní školaBřezen = za kamna s knížkou vlezem! Otevíráme pro vás improvizovanou knihovnu ve škole. Vyber si za dveřmi školy knihu, kterou si chceš půjčit, přijď ve výpůjční dobu a my Ti ji půjčíme. Jukni na letáček.

Jak prosté, Wattsone!

Ve vestibulu školy jsme vystavily pár knížek na ochutnávku. Samozřejmě jsme tam nemohly nanosit celou knihovnu :-) Půjčujeme všechny možné knihy z naší žákovské knihovny, nejen ty, které jsou vystaveny ve vestibulu školy.

  Tipy co číst najdeš v padletu "Doporučeno 10 z 10 knihomolů". Ten postupně doplňují knihomolové všech kategorií. Doporučit můžeš i Ty. Stačí rozkliknout padlet, přidat plusko do vhodného sloupce a napsat název knihy + autora. Jak prosté, Wattsone!
Celý článek
Provoz základní školy a mateřské školy od 1.3.2021

Provoz základní školy a mateřské školy od 1.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:  ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:
 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Celý článek
Nově přidané online hodiny

Nově přidané online hodiny

Vážení rodiče,   z důvodu prodlužování distanční výuky díky nepříznivému vývoji pandemické situace dochází k různým změnám v organizaci video-výuky.  Cílem těchto změn je více podpořit děti při tomto způsobu výuky. O jednotlivých změnách bude Vaše děti informovat třídní učitel/ka, popřípadě najdete informace i v google učebně.   Děkujeme za pochopení a spolupráci.   Pedagogové školy
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola