Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Učíme se

Učíme se

“Učíme se” je projekt, který probíhá na Základní škole a Mateřské škole Záhoří od září letošního roku. V projektu se učí jak žáci, tak pedagogové. Pro žáky probíhá ve škole na 2.stupni doučování v českém jazyce (vede Mgr. Milada Radosotová) a matematice (vedou Mgr. Jaroslava Neumannová a Ing. Ladislav Kořan), žáci mají možnost navštěvovat “Klub zábavné logiky a deskových her” pod vedením Ing. Ladislava Kořana a Karolíny Vandové. Velkou posilou je zřízení pozice školního asistenta v mateřské (Mgr.Mária Kolegová) i základní škole (Bc.Jaroslava Malá), který například pomáhá žákům s přípravou na výuku a pedagogům s organizací výuky. Pedagogové mateřské školy a základní školy se v rámci projektu vzdělávají v matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, v inkluzy, osobnostním rozvoji, vzájemně sdílejí své zkušenosti atd. Všechna tato opatření mají pomoc škole při zkvalitňování výuky a minimalizovat neúspěšnost žáků ve výuce.

Projekt „Učíme se“ je spolufinancován Evropskou unií.

Základní škola  
Celý článek
Turnaj v dámě "Já, dáma"

Turnaj v dámě “Já, dáma”

7.12. zveme všechny příznivce deskových her do naší školy! Od 14 hodin proběhne předvánoční turnaj v deskové hře dáma. Vítěz turnaje si domů odnese vánoční stromeček :-) Paralelně k turnaji si budou moci všichni zúčastnění zahrát jiné zajímavé deskové hry, které děti hrají na kroužku deskových her. Těšíme se na Vás!
Celý článek
Podzimní výstava výrobků našich žáků a žákyň

Podzimní výstava výrobků našich žáků a žákyň

V minulých dvou týdnech se konala na naší škole podzimní výstava. Návštěvníci si mohli prohlédnout výkresy a výrobky všech žáků, žákyň a školní družiny. Rodičům se dětské práce líbily.
Celý článek
21.11.2017 jsme byli bruslit...

21.11.2017 jsme byli bruslit…

Pilné dítko ráno vstává, lenosti se nepoddává. Dnes netoužíme po vědě, dnes divočíme na ledě. Je to až s podivem, že ladným pohybem, bez modřin a boulí to všichni v pohodě koulí. Jde nám to OK - každý ať kouká:-)
Celý článek

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Zástupkyně pro 1. st. a ŠD  Bc. Marie Hájková
tel.: 382 284 208, 725 145 875
zastupkyne@zszahori.cz
marie.hajkova@zszahori.cz

Zástupce pro 2. st. a ŠK  Mgr. Petr Brandtner
tel.: 382 284 208,
zastupce@zszahori.cz
petr.brandtner@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola