Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 150 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. 

Školní potřeby pro prvňáčky

Školní potřeby pro prvňáčky

Seznam školních potřeb pro prvňáčky naleznete zde.
Celý článek
Cena pro nejlepšího učitele/nejlepší učitelku NJ

Cena pro nejlepšího učitele/nejlepší učitelku NJ

Na začátku školního roku přicházeli sedmáci do hodin němčiny s otazníky v očích: k čemu nám ta němčina bude? Kdy ji použijeme? Podíváme se taky do Německa? K odpovědím dospěli sami. A to díky tomu, že dali s paní učitelkou německého jazyka hlavy dohromady a společně naplánovali několikadenní setkání se svými norimberskými vrstevníky. S projektem se přihlásili do soutěže o nejlepšího učitele německého jazyka 2016/2017 (pořádá kampaň Šprechtíme) a soutěž společně se svou učitelkou německého jazyka, Mgr. Drahoslavou Hauserovou, vyhráli! Celá návštěva bavorského Norimberka se bude točit okolo světoznámých norimberských perníčků. S německou skupinou navštíví výrobnu norimberských perníčků, kde načerpají inspiraci pro svou produkci. Po této návštěvě je totiž čeká společné česko-německé pečení perníčků. Tím to ovšem nekončí. Samozřejmě musí ještě prozkoumat norimberský skate-park, rozhlédnout se po městě, a to i z výšin norimberského hradu, fotit, psát cestovní deník… A protože láska, stejně jako přátelství, prochází žaludkem, představí záhořští sedmáci svým německým kamarádům také některé typicky české potravinové výrobky, hravou formou je seznámí s jihočeským regionem a naplánují další setkání v září. To proběhne tentokrát na české straně, v šumavském Srní. Jak zvládnou komunikovat, když se učí německy teprve tři čtvrtě roku? Nejspíš rukama nohama, nejspíš si dopomohou angličtinou. Ale pro případ komunikační nouze se přece jen trochu připravili - vytvořili KPZ - karabinu poslední záchrany. “Nasbírali” společně věty, které nikde v digitálních ani papírových slovnících nenalezli, sestavili z těchto vět kartičky a připnuli si je na karabinu. Tu budou mít stále u sebe. Nezbývá než doufat, že s větami typu “Mám toho plný brejle!” či “To je boží!” si pobyt v Norimberku užijí plnými doušky. Markéta Bajerová ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří
Celý článek
Rafťáci

Rafťáci

Počasí nám přálo, nikdo se neutopil, nejrychlejší posádka sice zastavila ve správném kempu, přesto byla po zásluze odměněna (50 kliků), všem se podařilo postavit stany a dokonce jsme i našli nějaké dříví na oheň. A co víc! Všichni jsme se vešli v Boršově do vlaku (což je naprosto neuvěřitelné pro každého, kdo viděl množství lidí na nádraží a dva již při příjezdu dost plné vagónky, do kterých se všichni nacpali). Takže za sebe můžu říci, že se výlet podařil. Co říkají žáci si přečtěte zde. Ladislav Kořan
Celý článek
Školní čtenářské kluby

Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou - je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby dnešní děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky? Nejen na tyto otázky se snaží hledat odpověď Nová škola ,o. p. s. v projektu " Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ." Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a probíhá v období od 1. listopadu 2016 až do 30. října 2019. Do tohoto projektu se spolu s dalšími dvaceti šesti třídami z celé České republiky zapojila i naše škola. Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství jsou:
  1. Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  2. Každé dítě potřebuje na své čtenářské cestě průvodce.
  3. Čtení je potřeba věnovat čas.
  4. Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.
Tato pravidla jsme si vzaly za svá a snažíme se je někdy vážněji, někdy zábavnou formou naplňovat tak, jak to samy nejlépe dovedeme. Základní škola V našem klubu se schází deset dětí, jako zástupkyně veřejné knihovny zde působí Mgr. Lucie Mužíková a za učitele češtinářka Mgr. Milada Radostová.  Setkáváme se pravidelně ve středu odpoledne po dobu dvou vyučovacích hodin. Setkání se odehrávají ve školní knihovně, kde máme vlastní police na klubové knihy. Děti si mohou vybírat knížky i z knihovny, nosit si je z domova, dokonce na speciální přání přiveze Lucka dětem knížky z knihovny z Písku. Měli jsme i setkání v poměrně netypických prostorách, a to v učebně umění , a na přání dětí dokonce v tělocvičné nářaďovně. Naše škola je malá venkovská škola v krásném prostředí nedaleko od Písku, ovšem s poměrně dost velkým počtem problémových dětí. Jsou to hlavně děti s komplikovaným rodinným prostředím, které přiznají, že doma nemají ani jednu knihu, nebo děti s výchovnými, vzdělávacími či psychickými problémy, často děti z neúplných rodin nebo z rodin, kde rodiče nevěnují dětem patřičnou pozornost a péči. O to větší máme radost, že několik takových dětí se účastní našich klubových setkání a zjišťují, že je číst vlastně baví, zvláště když dostanou od nás nebo spolužáků typ na knížku, která se jim líbí. Velkou radost nám způsobila věta jednoho našeho člena:" Paní učitelko, to byla moje první knížka v životě, kterou jsem přečetl." Máme knihovnu vybavenou podsedáky a koberečky, děti si při čtení mohou zvolit polohu, která je jim příjemná. Na začátku si vždy společně v kruhu povídáme, co se stalo během týdne, kdy jsme se neviděli, jestli se děti nesetkaly s nějakou zajímavou knihou, kterou by nám mohly doporučit, zda něco četly apod. A co by to bylo za klub, kdyby chyběl už dopředu uvařený čaj a nasypané sušenky? Na to se děti vždy hodně těší. Pak se soustředíme na několik hlavních cílů, které se snažíme naučit děti. Je to umět vybrat si knihu, která se jim bude líbit, pokud je kniha nezaujme, nebráníme jim v tom, aby si vzali knihu jinou. Snažíme se také, aby děti vydržely nějakou dobu soustředěně číst a vzájemně se při tom nerušit. A pak přichází důležitý moment, aby děti uměly o přečteném vyprávět, aby knize rozuměly. Někdo se zatím stydí, ale čím dál méně, naopak se najdou tací, kteří by hovořili stále.  Můžou si při četbě dělat poznámky, ale nenutíme je k tomu. Pak mohou říct, pokud chtějí, komu by knížku doporučily, protože si myslí, že by se mu mohla líbit. Jak už to v životě bývá, někdy se zadaří, někdy to jde hůř, postupujeme malými krůčky, ale postupujeme! Nesmíme zapomenout, že jsme si založili i svoji skupinu na FB, vytvořili si své logo a název klubu Pusheen podle knížky, která má zatím mezi dětmi největší úspěch. Za zvlášť podařené hodnotily děti setkání, na kterých se setkaly s komiksovou verzí Kytice, s lidským bingem a některá další. Ale myslíme si, že nikdy nenastala situace, kdy by se dětem na setkání vyloženě nelíbilo , nebo se dokonce nudily. Samozřejmostí jsou pravidla, která si děti vytvořily samy, jen s našimi opravdu malými připomínkami, máme je pověšeny v knihovně a děti se jimi snaží poctivě řídit. Vždyť si je taky dohodly samy!  Měli jsem návštěvy i několika nečlenů, kteří se přišli podívat a strávili s námi celé setkání. Už máme zprávy, že někteří budou chodit na setkání v příštím roce s námi. Klubové náramky děti už dostaly, ale vědí, že je čeká příští středu překvapení, a jsou hodně zvědavy. Dostanou knihu, notýsek na prázdniny, kam si můžou zapisovat poznámky ke knížkám, se kterými se přes prázdniny setkají, a pak hurá do cukrárny na zmrzlinu.   Myslíme si, že naše setkání probíhají v milé a příjemné atmosféře, bez křiku a výhrůžek. Je nám tam tudíž společně moc dobře a už se těšíme na nový rok a na nové členy. U nás bude rozhodně vítán každý nový zájemce. A na závěr přejeme krásné prázdniny (nejen) s knihou. Lucie Mužíková Milada Radostová
Celý článek

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Zástupkyně pro 1. st. a ŠD  Bc. Marie Hájková
tel.: 382 284 208, 725 145 875
zastupkyne@zszahori.cz
marie.hajkova@zszahori.cz

Zástupce pro 2. st. a ŠK  Mgr. Petr Brandtner
tel.: 382 284 208,
zastupce@zszahori.cz
petr.brandtner@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola