Přespolní běh

Přespolní běh

Ve středu 2. 11. 2022 se naši žáci zúčastnili přespolního běhu v Chrášťanech. Tento běh se konal v rámci vesnické ligy spřátelených škol (ZŠ Bernartice a ZŠ Chrášťany). Závodilo se na trase dlouhé 5,5 km a po cestě žáky čekaly různé nástrahy jako střelba ze vzduchovky, parkour, spojování hasičských hadic a zeměpisné stanoviště. Závod probíhal ve smíšených dvojicích všech ročníků druhého stupně.

Výsledky:

  1. ročník – 2. místo
  2. ročník – 2. místo
  3. ročník – 1. místo
  4. ročník – 3. místo