Provoz školy od 24.5.2021

Provoz školy od 24.5.2021

Organizace výuky

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,

▪ homogenita tříd a skupin není povinná,

▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na

1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest,

▪ vyučování probíhá dle rozvrhů platných pro školní rok 2020-2021, včetně odpoledního vyučování.

 

Testování

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.Pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Testování probíhá jedenkrát týdně. 

Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.

 

Školní družina a školní klub

Jejich provoz je zajištěn v plném rozsahu.

Do konce tohoto školního roku se nebudou konat kroužky.

 

Školní jídelna

▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.