Rozloučení se školním rokem

Rozloučení se školním rokem

26. 6. 2020 dostali žáci a žákyně od svých třídních učitelů nejen klasické vysvědčení, ale i osobní dopis, ve kterém společně shrnuli paletu dovedností, které si osvojili při výuce na dálku. Do školy si pro vysvědčení přišli téměř všichni žáci. Po vydání vysvědčení 1. až 8. třídě následovalo jako každým rokem slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy z rukou starosty obce pana Petra Kápla. To proběhlo oproti předchozím letům v netradičním prostředí – před budovou školy za podpory rodiny, přátel a ostatních spolužáků.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v další etapě života.

Pedagogové ZŠ Záhoří