Vážení rodiče, učitelé, žáci…
na naší škole se snažíme vytvářet spokojené a bezpečné prostředí pro všechny žáky, učitele a
spolupracovníky. Hledáme efektivní metody podpory pro ty, kteří ji potřebují, či se na nás s důvěrou
v tomto ohledu obrátí. Podpora se týká jak samotného vzdělávacího procesu, tak i podpory v širším
slova smyslu. Například také při zvládáních obtížnějších životních situací, ve kterých se žáci či
jejich zákonní zástupci mohou ocitnout.
Pokud se mají děti kvalitně vzdělávat, potřebují k tomu mít optimální podmínky.
A naopak. Informovaní pedagogové pak mají možnost citlivěji přistoupit k individuálním potřebám
dětí.
Koordinátorem péče je školní poradenské pracoviště. Jeho činnost je funkční nejen v běžných
podmínkách. Zejména nyní, v době nařízených mimořádných opatření a VND, vychází vstříc
aktuálním potřebám, které z dané situace mohou vyplynout. Sem spadá i nabídka krizové
intervence v případě akutní potřeby podpory.
Při dobré vůli má každý problém své řešení. Někdy je můžeme nalézt společnými silami,
někdy můžeme alespoň pomoci se v situaci zorientovat a kontaktovat (přizvat ke spolupráci)
vhodné odborníky.
V případě potřeby nás proto neváhejte kontaktovat.
A to e-mailem zaneta.kasikova@zszahori. cz.
Těším se na vzájemnou spolupráci.

Bc. Žaneta Kasíková, speciální pedagog ZŠ a MŠ Záhoří